Кейси

Інститут соціальних перемовників

Протягом 2018-2019 рр. громадська організація “Агенція сталого розвитку “АСТАР” успішно впроваджувала проєкт “Інститут соціальних перемовників” (ISN) на території Хмельницької області . Проєкт був спрямований на підвищення рівня громадської безпеки та зменшення безпекових ризиків та загроз на територіях окремих ОТГ-партнерів. Завдяки об’єднанню зусиль громад, громадських активістів, органів влади та національної поліції, було знайдено консенсус щодо вирішення проблематики на місцях. 

Провідним завданням проєкту була побудова сталої взаємодії між громадою, поліцією та органами місцевого самоврядування.

Головним інструментом виступили соціальні перемовники – повноважні авторитетні особи на місцях, спеціально навчені комунікації та медіації між органами місцевої влади, поліцією та громадами.

Задля реалізації проєкту були залучені:

 • Представники громад - кандидати в соціальні перемовники та випускники пілотного Проекту “Інститут соціальних перемовників”.
 • Представники поліції та місцевого самоврядування.
 • Зацікавлені в просуванні та поширені концепції Інституту соціальних перемовників представники ОТГ, громадських організацій та інших інституцій з різних регіонів України.

Використовуючи індивідуальний підхід до кожної ОТГ, учасникам проєкту вдалося відреагувати на значні виклики і вирішити проблеми на місцях. Результати роботи наведені нижче

 • Складені одна піврічна та одна річна аналітичні довідки на основі моніторингової оцінки стану безпеки та рівня громадської взаємодії між поліцією та населенням в ОТГ;
 • Модифіковані  та доповнені  програми чотирьох навчально-практичних модулів Школи соціальних перемовників;
  До навчання в рамках Проекту залучені представникі та представниці з 10 нових ОТГ;
 • Проведені чотири модулі навчання у Школі “Соціальних перемовників” для нових учасників;
 • Підготовлена група соціальних перемовників із 25 осіб;
 • Розроблені програми двох нових спеціалізованих модулів підвищення кваліфікації соціальних перемовників - випускників пілотного Проекту;
 • Проведені два модулі навчання у Школі “Соціальних перемовників” з підвищення кваліфікації перемовників;
 • Підвищена кваліфікація 25-ти перемовників-випускників пілотного Проєкту г;
 • Оновлений та перевиданий один довідник соціального перемовника накладом 50 примірників;
 • Проведено близько 200 інформаційно-просвітницьких заходи за ініціативи соціальних перемовників у 25 ОТГ. 
 • Близько 1500 мешканців 25 ОТГ відвідають інформаційно-просвітницькі заходи з підвищення рівня безпеки у громадах;
 • Сформований один навчальний онлайн-курсу “Інституту соціальних перемовників” та розміщений у відкритому доступі в інтернеті;
 • Створена одна коаліція НУО, що впроваджують концепцію “Інститут соціальних перемовників” або дотичні ініціативи в різних регіонах України;
 • Проведена одна адвокаційна кампанія щодо законодавчого закріплення статусу соціальних перемовників;
 • Проведено один круглий стіл з питань розробки місцевих та національних нормативних актів щодо законодавчого закріплення статусу соціальних перемовників;
 • Проведено три прес-конференції для місцевих ЗМІ;
 • Проведено один  Форум Соціальних перемовників за участю близько 100 осіб;
 • Більше 80 згадок про Проект в місцевих та регіональних ЗМІ з приблизним охопленням аудиторії в 10 млн.

 

Цей проект посприяв наступним пунктам, а саме:

Підвищенню спроможності ОТГ у сфері забезпечення громадської безпеки та попередження безпекових ризиків;
Підвищенню рівня громадської безпеки, зниженню ступенів безпекових загроз та ризиків на територіях ОТГ де працюють перемовники;
Прийняттю, впровадженню та закріпленню статусу соціального перемовника у місцевих та національних нормативних актах.  

Створенню інституту соціальних перемовників в нових ОТГ, задіяних у Проекті;

Методичному та ресурсному підсиленню групи перемовників, що почали діяти раніше;

Систематичному впровадженню власних безпекових ініціатив з боку ОТГ на підґрунті популяризації інституту соціальних перемовників. 

Впровадженню та поширенню концепції “Інститут соціальних перемовників” через застосування сформованої у Проекті методично-навчальної бази;

Функціонуванню та якісній координації регіональної мережі взаємодії та співпраці соціальних перемовників;

Налагодженню та розвитку співпраці та взаємодії мережі соціальних перемовників із схожими проектами та платформами у Європі та світі.

 

Під час реалізації проєкту перед нами постали наступні виклики:

Зовнішні: труднощі щодо адвокації прийняття, впровадження та закріплення статусу соціального перемовника у місцевих та національних нормативних актах.

Внутрішні: вибори в ОТГ та зміна складу керівних органів, як наслідок - вихід з партнерства в рамках Проекту.

Низька мотивація представників ОТГ щодо участі у Проекті.

Зміна стратегій взаємодії Національної поліції та суспільних інститутів

Припинення діяльності організації-виконавця Проекту.

Кризова зміна економічної ситуації на рівні країни.

Компенсація ризиків через:

Досвід команди, аналіз та оцінку реалізації пілотного Проекту;

Тривалий підготовчій етап, що дає можливість ґрунтовної об’єктивної оцінки перспектив Проекту та надійності партнерів;

Укладання угод між партнерами, постачальниками та виконавцями Проекту з чітким визначенням прав, обов'язків та відповідальності в рамках проектної співпраці.

Розділення фінансування проекту на транші.

 

Інститут соціальних перемовників – це проект не лише освітній, а й рушійний, який започаткував становлення нового статусу уповноважених осіб, який в подальшому буде мати законодавче закріплення.

Завантажити файл...

© 2020 Всі права захищено.
Цей сайт створено та працює за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Сайт адмініструється ГО «Інститут миру і порозуміння» (ІМіП).
Сайт виконує інформаційно-просвітницьку функцію.