Алгоритм створення безпечного середовища

З метою підвищення здатності громад розробляти та втілювати в життя різноманітні безпекові програми ІМіП запропонував алгоритм спільного з громадою проходження цього комплексного і досить складного процесу. Ключові кроки на шляху до створення безпечного середовища в громаді такі:

АНАЛІЗ БЕЗПЕКОВИХ РИЗИКІВ ТА ЗАГАЛОМ СИТУАЦІЇ В ГРОМАДІ

Перегляд і класифікація загроз у сфері безпеки, вивчення потреб мешканців громади є необхідним підготовчим етапом роботи, адже будь-яка стратегія/програма з безпеки повинна максимально відповідати особливостям життя громади і запитам усіх її суб’єктів.

АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ ЗІ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розробка справді корисного й дієвого плану роботи з розвитку безпеки для окремо взятої громади вимагає розуміння її сильних і слабких сторін. Потенціал громади складають такі компоненти, як (а) рівень компетенцій її суб’єктів у сфері безпеки; (б) налагоджена взаємодія між органами місцевого самоврядування, державної влади на місцях, правоохоронними органами й мешканцями громади; (в) наявність лідерів; (г) всебічне висвітлення безпекових питань у місцевих ЗМІ; (ґ) згуртованість громади та рівень довіри у ній; (д) здатність громади адаптуватися й протидіяти негативним факторам тощо.

ПОСИЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДИ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЧЕРЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ КОМАНДИ ЛІДЕРІВ

Одним із важливих кроків на шляху до створення безпечного середовища в громаді є навчання лідерів, які візьмуть відповідальність за розробку дизайну стратегії/програми з безпеки та її реалізацію. До команди лідерів насамперед мають увійти представники поліції, органів місцевого самоврядування, громадськості, інших відповідних органів і служб, які матимуть навички застосування нових інструментів та діятимуть злагоджено задля безпеки в громаді в широкому розуміння цього терміна.

ДИЗАЙН СТРАТЕГІЇ/ПРОГРАМИ З БЕЗПЕКИ В КОНКРЕТНІЙ ГРОМАДІ

Для розробки концептуального бачення ми вважаємо за краще використовувати інструментарій фасилітованого діалогу — спеціально підготовленого групового процесу, який відбувається за допомогою ведучого (фасилітатора) та має на меті покращення розуміння/стосунків між учасниками, оскільки спрямований на спільне прийняття рішень чи розв’язання конфлікту. Такий підхід може бути засадничим у процесі творення безпекових програм та ініціатив. Адже діалог як форма роботи дозволяє залучити зацікавлені сторони та врахувати думки та потреби різних суспільних груп, що вкрай важливо для цілісності потенційних програм і стійкості їх результатів.

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДЛЯ КОЖНОЇ ГРОМАДИ ПЛАНУ ПОСИЛЕННЯ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ

Після того як пріоритети громади в сфері безпеки визначено, можна переходити до розробки індивідуального для кожної громади плану підтримки, що складається з (а) навчання практикам ведення діалогу для ухвалення рішень та розв’язання конфліктів; (б) тренінгу з управління змінами для представників органів місцевого самоврядування та громадськості; (в) налагодження взаємодії між поліцією та іншими членами громади; (г) стратегічних сесій із розробки програми з безпеки тощо.

ЗАЛУЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ УЧАСНИКІВ

Передумовою створення безпечного середовища є включеність у процес різних суб’єктів та високий рівень взаємодії в реалізації ініціатив і програм із безпеки. Для виявлення прогалин у співпраці ключових учасників процесу та віднайдення нових можливостей для розвитку комунікацій ми пропонуємо розробку індивідуального для кожної громади плану підтримки поєднати зі створенням карти зацікавлених сторін (стейкхолдерів) — суб’єктів, які мають вплив на ситуацію із безпекою в громаді.

СУПРОВІД ПРОЦЕСУ ЗМІН (КОУЧИНГ) ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАПИТОМ ГРОМАДИ

Коучинг громади з посилення її потенціалу заради створення безпечного середовища передбачає супровід та менторську підтримку з боку експертів ІМіП. Цикл роботи з 11 громадами засвідчив, що найчастотнішими є запити на (а) супровід розробки стратегії з безпеки; (б) консультації експертів із розробки комунікаційних стратегій та планів поширення інформації про безпекові ініціативи; (в) навчання залученню коштів із місцевих бюджетів та (г) пошук можливостей міжнародного фінансування для реалізації проектів із безпеки.

 

© 2020 Всі права захищено.
Цей сайт створено та працює за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Сайт адмініструється ГО «Інститут миру і порозуміння» (ІМіП).
Сайт виконує інформаційно-просвітницьку функцію.